background

Yönetici Sorumluluk Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Yöneticilerinizin risklerini güvence altına alabilirsiniz.

about

Nedir?

Yönetici Sorumluluk Sigortası, belirtilen kişilerin yönetim görevlerini ifa ederken yaptıkları hata ve ihmaller nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlayan poliçe türüdür.

Neden Yaptırmalısınız?

Yöneticilerin verebileceği hatalı kararlar neticesinde, kurumunuzun üstleneceği mali yükümlülükleri güvence altına almanızı sağlar. 

Ekonomik büyümeye paralel artan halka arz ile birlikte şirketlerin yönetici sorumluluk sigortası yaptırmalarının en büyük avantajı prestijdir. Bunun yanı sıra birlikte iş akdinin haksız feshi ya da ihlali, her türlü ayrımcılık, taciz, bezdirme, kariyer imkanından haksız yere mahkum bırakılma veya haksız tarifi uygulamaları, mahremiyet ihlali, misillemeler ve haksız disiplin uygulamalarının önüne geçmesi gibi önemli avantajları kapsamaktadır.

Teminatları nelerdir?

Grup Sağlık  Sigortası genel olarak, Yatarak Tedavileri veya Yatarak+Ayakta Tedavileri kapsayan iki teminat yapısında güvence sağlamaktadır, ancak sigorta şirketlerinin ürün yapısına göre, diş, göz, doğum gibi teminatları da ek teminat olarak sunulmaktadır.

Yatarak Tedaviler, Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderlerini, Ayakta tedaviler, Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, İlaç, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemi teminatlarını içermektedir.

Grup Sağlık Sigortasında teminat yapısı, teminat limitleri , sigortalanacak kişi sayısı, anlaşmalı kurum ağı, yaş ortalaması, grup hasar/prim oranı gibi kriterlere göre kuruma özel olarak yapılandırılır. 

Grup Sağlık sigortası yaptırırken, sadece ekonomik yönden değil poliçe kapsamı açısından bakmak önemlidir. Planınız işinize, kurumunuza, ayıracağınız bütçe ve beklentilerinizle uyumlu bir kapsama sahip olmalı ve hastalık durumunda çalışanlarınıza en iyi bakımı vaat etmelidir. Bizim için önemli olan herhangi bir grup sağlık poliçesine sahip olmanız değil, kurum çalışanlarınız için doğru olan sağlık poliçesine sahip olmanızdır. 

Şirketimiz Grup Sağlık Poliçesi kapsamında, ürün konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi, kurumunuza özel plan, limit, katılım payı hazırlanması, plana katılım çalışmalarının düzenlenmesi, katkı payı tutarları ve ödeme şeklinin belirlenmesi gibi birçok süreçte hizmet vermektedir.

 

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Şirkette ve bağlı ortaklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere)yöneticiler, müdürler ve çalışanlar Şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri ve çalışanları Sözleşme döneminde emekli olan yönetim kurulu üyesi, yönetici, müdür veya çalışan Şirketin görevlendirmesi üzere bağlı ortaklık olmayan bir şirkette görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyelerinde dahil olmak üzere) ve yöneticiler Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her Sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler, diğer üyelik gerektiren kuruluşlar ve kurumlar, borsada işlem gören şirketler ve ortaklar için teminat verilebilmektedir.

Hissedarlar ve ortaklar İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları Alacaklılar Rakip firmalar Müşteriler Şirketin iş yaptığı diğer firmalar Şirket çalışanları Tasfiye memurları Yabancı yatırımcılar Tedarikçiler, kreditörler Diğer tüm 3. şahıslar

backgrounds