background

Özel Sağlık Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Sağlık Sigortanızı Uzmanına Emanet Edin

about

Nedir?

Özel sağlık sigortası, sigortalanma süresi içerisinde hastalanma ve/veya kaza sonucu yaralanma halinde tedavi  masraflarınızın karşılanmasını  yurtiçinde ve ürüne bağlı olmak kaydıyla yurtdışında teminat altına almaktadır.

Neden Yaptırmalısınız?

Sağlığınıza ne kadar dikkat etseniz de, sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Maddi ve manevi yönden yıpratıcı olabilen bu süreçte, geleceğinizi güvence altına almak için öncelikli olarak sağlık sigortası yaptırmalısınız.  

Günümüz koşullarında oldukça maliyetli olan sağlık giderleri, Özel Sağlık Sigortası sayesinde ekonomik fiyatlara , yüksek standartlarda, sizinle yakından ilgilenilen bir ortamda tedavini olmanızı sağlamaktadır. 

Teminatları nelerdir?

Özel Sağlık Sigortaları genel olarak, Yatarak Tedavileri veya Yatarak+Ayakta Tedavileri kapsayan iki teminat yapısında güvence sağlamaktadır, ancak sigorta şirketlerinin ürün yapısına göre, diş, göz, doğum gibi teminatları da ek teminat olarak sunulmaktadır.

Yatarak Tedaviler, Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderlerini, Ayakta tedaviler, Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, İlaç, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemi teminatlarını içermektedir.

Ürünler sigorta şirketlerinin belirlediği teminat limiti ve ödeme yüzdelerine göre değişkenlik göstermektedir.  Prim hesaplaması, ürün, sigortalı/sigortalıların yaşına, mevcut sağlık durumuna göre değişkenlik göstermektedir. 

Sağlık sigortası yaptırırken, sadece ekonomik yönden değil poliçe kapsamı açısından bakmak önemlidir. Planınız işinize, yaşınıza, yaşam tarzınıza, ayıracağınız bütçe ve beklentilerinizle uyumlu bir kapsama sahip olmalı ve hastalık durumunda size en iyi bakımı vaat etmelidir. Bizim için önemli olan herhangi bir sağlık poliçesine sahip olmanız değil, sizin için doğru olan sağlık poliçesine sahip olmanızdır.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Tüm sağlık sigortalarında temel olarak iki teminat vardır: Yatarak tedavi ve ayakta tedavi. Ayakta tedavi teminatına yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte sahip olabilirsiniz. Ayrıca yatarak tedavi teminatı tek başına da edinilebilir.

Sağlık Sigortası, size istediğiniz hastane ve doktoru seçme özgürlüğü tanır. Amaç, en iyi tedaviye ulaşmanızı sağlamaktır. Özel sağlık sigortası ücretleri standart değildir; her birey için farklı bir ücretlendirme yapılır.

Bazı sigorta şirketlerinde yaş aralığı değişkenlik göstermekle beraber 18-65 yaş arası herkes sağlık sigortası sahibi olabilir. Ebeveyn tarafından yaptırılması kaydıyla bebek ve çocuklar da sağlık sigortasına sahip olabilirler.

Bireysel olarak sağlık sigortasını ne kadar erken yaşta başlatırsanız o kadar avantaj ve fayda elde edersiniz. Bir aile kurduysanız bebek ve çocuklar içinde ailelere uygun sigorta ürünlerinden mümkün olduğunca erken edinmenizde yarar var. Hem yatarak tedavi, hem de ayakta tedavi giderleriniz için hayati önem taşıyan bir üründür.

Sağlık sigortası, size oldukça pahalı sağlık masraflarını uygun primler karşılığında almayı sağlar. Burada önemli olan yaşınız, poliçenizin kapsamına dahil edilecek limitler ile güvencelerdir. Prim tutarı da bunlara bağlı olarak değişir. Ayrıca tazminat tutarları da etkilidir.

Sağlık sigortası, ek prim karşılığında doğum giderlerini karşılar.

Özel sağlık sigortası poliçenizin başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalık ve kaza sonucu oluşan her türlü tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları kapsamında, sahip olduğunuz sigortanın teminatları dahilinde karşılar. Sağlık Sigortası almak için başvurduğunuz zaman mevcut hastalıklarınız ya da sağlık sorunlarınızın poliçe dahil edilmesi sigorta şirketinin değerlendirilmesine bağlıdır. Yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak sigorta poliçesi öz şartsız ya da belli şartlarla kapsamına alınabilir ya da hiçbir şekilde kapsama alınmaz.

Özel sağlık sigortası poliçesi sahibinin bir ameliyat veya bir hastalığın tedavisi nedeniyle hastanede yatmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri ile ameliyat dışındaki ilaç, pansuman, bandaj, alçı, plaster gibi malzemeler ve her türlü iğne ve serumları, kan ve kan ürünleri takılması gibi masraflar; doktor takip ve konsültasyon masrafları yer alır.

Kemoterapi, radyoterapi ve ilgili ilaç giderleri ile böbrek yetmezliği için her tür diyaliz tedavileri bu teminat kapsamında bulunur. Erkekler için prostat kanseri taraması amaçlı yapılan PSA tetkiki ve kadınlar için meme kanseri taraması amaçlı yapılan mamografi tetkiki de bu teminat kapsamında yer alır.Yatarak tedavi teminatı tanımına giren bir ameliyat ya da yatışı takiben 2 ay içinde yapılan fizik tedavi giderleri de bu teminat dahilindedir.

Doktor muayenesi, ilaçlar, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi, 0-6 yaş çocuk aşıları, gebelik ve doğum giderlerinin ayakta tedavi giderleri ayakta tedavinin teminatlarının kapsamı altındadır. Ayakta tedavi teminatı, sağlık sigortasında dahilinde tek başına alınamaz, bu teminat sahip olmak için öncelikle yatarak tedavi teminatı talep etmiş olmanız gerekir.

Özel sağlık sigortası poliçesi kapsamındaki anlaşmalı sağlık kurumları haricindeki kurumlarda gördüğünüz tedavilerin masraflarına dair faturalarınızı sigorta şirketinin Sağlık Tazminat Departmanı’na veya acentenize iletmeniz halinde poliçenizin özel ve genel şartları ve teminat limitleriniz dahilinde size geri ödenecek tutar en geç 20 gün içinde hesabınıza yatırılır. Hesabınıza aktarım aşamasında herhangi bir sorun yaşamamak için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi lütfen ihmal etmeyin.

Sağlık sigortası poliçelerinin türleri vardır. Sahip olduğunuz sağlık sigortası poliçesinin yurtdışı teminat kapsamlarını incelemeniz gerekir. Bu teminat sizin için önem taşıyorsa sigortanıız yaptırırken bu konuyu vurgulamanızı tavsiye ederiz.

Sağlık Sigortası Beyan Formu’nda boy, kilo gibi fiziksel bilgilerin yanı sıra sosyal alışkanlıklar ile yaşadığınız/mevcut hastalıklar gibi kısımların eksiksiz doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması önemlidir. Geçmişte yaşadığınız bir rahatsızlığınız sizin için önemsiz olsa bile belirtmelisiniz. Böylece en doğru sigorta teklifline ve sigortayı yaptırdığınız takdirde en doğru kapsama sahip olursanız.

TTB Asgari Ücret Tarifesi, Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan bir tarifedir. Bu tarifede hekimlerin yaptıkları işlem ve girişimlerin fiyatlandırmada baz alınması suretiyle, emek derecesi de göz önünde bulundurularak yapılan puanlama yer alır. Söz konusu puanlar, hekimin üstlendiğin işin zorluk derecesine göre yapılır. Türk Tabipler Birliği, her bir puana karşılık gelen katsayıyı her yıl açıklar. Katsayılar enflasyon oranlarındaki farklılıklara ve sağlık hizmeti sunulan illere göre değişiklik gösterir. Doktor hizmetlerine ait Asgari Ücret, puanların katsayılar ile çarpılması ve KDV (%8) eklenmesi sonucu hesaplanır.

Bunun için 59 yaşın altında ve kesintisiz 3 yıldır sağlık sigortalı olmak yeterlidir. Bu koşullara sahipseniz sağlık durumunuz değerlendirilir ve uygun bulunduğunuz takdirde ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırsınız.

Bu poliçe, başlangıç tarihi öncesi tedavi masraflarını karşılamaz. Başka bir deyişle, poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır.

Anlaşmalı kurumlarda yapılan sağlık giderleri, özel sağlık sigortası poliçe özel şartları ve teminat limitleri dahilinde online olarak ödenir. Ancak bu kurumlar haricinde yapılan elden hasar masraflarının poliçe teminat limitleri dahilinde tazmin edebilmesi için "Tazminat Talep Formu" ibrazı gereken belgeler doldurulur.

backgrounds