background

Yangın Sigortası

TEKFEN SİGORTA

İşyerinizde faaliyetlerinizin durması sonucunda, ekonomik faaliyetlerden uğrayacağınız zararları güvence altına alabilirsiniz.

about

Nedir?

Yangın sigortası yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı teminat veren sigorta türüdür. Yangın sigortaları ile konut, işyeri, üretim tesisleri gibi birçok riziko türü sigortalanabilir. Şirketler konut ve küçük işletmeler için kapsamında çeşitli teminat paketlerinden oluşturdukları konut ve işyeri paket ürünleri sunmaktadır.

Neden Yaptırmalısınız?

İşletmeler öngörülemeyen yangın, su baskını, terör, deprem, fırtına, heyelan vb. risklerin gerçekleşmesi halinde zararlarını bina, demirbaş gibi masrafları yangın veya işyeri poliçelerinden karşılayabilmektedir. 

Bu ürünle işletmenizin sabit masraflarından nakit ihtiyacının karşılanmasına kadar birçok riskini teminat altına alabilirsiniz.

Teminatları nelerdir?

Yangın sigortasında ek sözleşme ile grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dâhili su, duman, enkaz kaldırma, masrafları, kira kaybı, yangın ve infilak mali mesuliyet, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava taşıtları, kötü niyetli hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar  sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alınır. 

Bina değeri binanın yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyeti kapsar. Bu değer binanın brüt metrekaresi ile binanın yapı türüne göre belirlenen inşa birim metrekare maliyetinin çarpımı ile bulunu. Bu değer içine sonradan ilave yapılan özel durumlarda eklene bilir. Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti veya binanın piyasa satış değeri dikkate alınmaz. Poliçedeki sigorta bedeli, rayiç bedeli ifade eder. Bina Sigorta bedeline poliçede ayrıca belirtilmek ve bedelleri yazılmak üzere, binaların dışındaki bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, , heykeller, garaj, su deposu, sarnıç ve havuzlar, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler ile istinat duvarları dahil edilebilir.

Sigorta yapılması sırasında Mutabakatlı değer üzerinden poliçe düzenlenebilir. Sigorta konusu bina, sabit tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır rizikonun gerçekleşmesi durumunda tazminatın hesabında bu değere işlem yapılır.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

İşyerini / konutunu güvence altına almak isteyen herkes Yangın Poliçesi’nden faydalanabilir.

Klasik Yangın Sigortası ile işyeri / konut binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makinetesisat, emtia vb.) / eşyanızı ve camlarınızı, poliçe otomatik teminatları ve bunlara ilave olarak, ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi yaratabilirsiniz.

Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.

Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir.

Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur.

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerin veya sigorta şirketinin üye olması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonunundur.

Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev veya işyerlerini yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.

backgrounds