background

Kişisel Sorumluluk Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Sorumluluk Sigortaları konusunda uzmanlığımızı paylaşmaya hazırız.

about

Nedir?

Sorumluluk Sigortası üçüncü şahıslara, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu verilebilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alır. Yanınızda çalıştırdığınız kişilere veya tamir, bakım için evinize gelebilecek kişilere karşı da güvence vererek  sizi koruyan bir sigortadır.

Neden Yaptırmalısınız?

Yasalara göre istemeyerek üçüncü şahıslara verdiğiniz zararlardan sorumlusunuzdur. Örneğin evinizin balkonundan haberiniz olmadan düşecek bir eşya, o an orada bulunan bir kişinin üzerine düşerse sorumluluk size aittir. Başına zarar gelen kişi size tazminat davası açarsa, tazminatı ödemekle yükümlü olursunuz. Mahkemenin sizi neticede haksız bulması sonucunda, kişisel sorumluluk sigortası sizi bilmediğiniz ve istemeyerek verdiğiniz zararlarda hakkınızı korur ve sizi üçüncü kişilere karşı güvence altına alır. Yani oluşabilecek maddi manevi zararlarda sizi yükümlülükten koruyarak hak sahiplerine gereken tazminat ödemelerini yapar.

Teminatları nelerdir?

Siz, aile bireyleri ve ev hizmetlerinde çalıştırdığınız kişiler; üçüncü şahıslara karşı, ihmal veya tedbirsiz davranışlar sonucu oluşabilecek maddi ve bedeni zararlara karşı güvence altına alırsınız.

Sigorta süresince, meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır. Söz konusu teminat, 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, sigortalının kusuru neticesinde ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini kapsamaktadır.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

backgrounds