background

Kar Kaybı Sigortası

TEKFEN SİGORTA

İşyerinizde faaliyetlerinizin durması sonucunda, ekonomik faaliyetlerden uğrayacağınız zararları güvence altına alabilirsiniz.

about

Nedir?

Kar Kaybı Sigortası bir işletmede öngörülemeyen risklerin sonucunda ortaya çıkan maddi zararlara (ciro düşmesi, masraf artışı vb.)  karşı teminat veren sigorta türüdür.

Neden Yaptırmalısınız?

İşletmeler öngörülemeyen yangın, su baskını, terör, deprem, fırtına, heyelan vb. risklerin gerçekleşmesi halinde zararlarını bina, demirbaş gibi masrafları yangın veya işyeri poliçelerinden karşılayabilmektedir. Ancak işletme bu zararlar nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğinde kazanç elde edememektedir. 

Bu ürünle işletmenizin sabit masraflarından nakit ihtiyacının karşılanmasına kadar birçok riskini teminat altına alabilirsiniz.

Teminatları nelerdir?

Kar Kaybı Sigortası, işletmenin yangın veya mühendislik sigorta sözleşmeleri kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen ya da tamamen durması nedeniyle oluşan kâr kayıplarınızı güvence altına alır.

Hasar sonrası ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücünün temini, Kredi ödemeleri, faiz gibi periyodik yükümlülüklerin ödenmesi, Kar kaybının sigorta şirketinden alınarak, nakit ihtiyacının karşılanması, Hasarın olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla finansman sağlanması, İşletmenin risk öncesi haline gelmesi için uzun süreli finansman sağlanması, Halka açık işletmelerin borsadaki istikrarının temini için gerekli finansman ve yatırım işlemlerinin desteklenmesi,

Kâr kaybı teminatı verilecek durumlar yangın sigortasında teminat altına alınan haller arasından sigortacı ile sigorta sahibi arasında serbestçe belirlenmektedir.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

Kar Kaybı Sigortası’nda sigorta bedeli bir önceki mali yıla ait bilanço ve kar/zarar bilgilerine göre hesaplanır. Ancak sigorta bedeli belirtilmiş esaslara göre güncellenmesi gerekmektedir.

 

  • Geçmiş Mali Yıl Sonu ile Cari Sigorta Yılı başlangıcı arasındaki süre,
  • Cari Sigorta Yılı Bütçe Hesapları,
  • Azami Tazminat Süresi,
  • İşletmenin iş hacmindeki büyüme beklentisi
  • Enflasyon oranı

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Ticari Rizikolar, Sınai Rizikolar

Kar Kaybı,

Yangın, Yıldırım, İnfilak ve ek teminatlara bağlı Kar kaybı, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sonucuna bağlı Kar kaybı

backgrounds