background

Grup Ferdi Kaza Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Çalışanlarınızı kazalara karşı Grup Kaza Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

about

Nedir?

Grup Ferdi Kaza Sigortası, çalışanlarınızın, kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan bir sigortadır. Grup Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşacak tıbbi bakım giderleri de teminat altına alınabilir. 

Neden Yaptırmalısınız?

Çalışanlarınıza, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde poliçe limitleri dahilinde uğrayacağı zararları tazmin etme imkanı sunabilir, bunu yaparken grup poliçesi özel fiyat avantajı sağlayabilirsiniz.

Grup Ferdi Kaza Sigortası planı ile tamamen istediğiniz limit ve ek teminatlara göre tasarlanabilir.

Teminatları nelerdir?

Kaza durumunda meydana gelen vefat ve maluliyet zararlarını karşılar. İlave olarak, deprem, gündelik tazminat, asistans gibi ek teminatlar da poliçeye dahil edilebilir. 

Tek bir plan yapısı üzerinden ilerlenebileceği gibi farklı limitlerde planlar ilave edilebilir, poliçeye aile bireyleri dahil edilebilir. 

Kurumlarla düzenlenen Grup Ferdi Kaza sözleşmelerinde, kurumun, çalışan adına katkı payı ödeme, kurum ve çalışanın belli oranlarda katkı payı ödeme, sadece çalışanın kendi adına katkı payı ödeme alternatifleri vardır. 

Şirketimiz Grup Ferdi Kaza Poliçesi kapsamında, ürün konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi, kurumunuza özel planların hazırlanması, plana katılım çalışmalarının düzenlenmesi, katkı payı tutarları ve ödeme şeklinin belirlenmesi konularında hizmet vermektedir.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Kurumlar çalışanları adına ödedikleri ferdi kaza sigortası primlerini belirli oranlar dahilinde ticari kazancın tespitinde doğrudan gider yazılabilir. İşveren tarafından çalışan adına sigorta primleri, ödendiği ayda çalışanın maaşının %40’ını ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık toplamını geçmemek kaydıyla gider yazılarak vergi matrahından düşülebilir.

backgrounds