background

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

TEKFEN SİGORTA

30 Temmuz 2010 tarihi itibari ile, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, hekimler için zorunlu hale getirilmiştir.

about

Nedir?

Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası;

  • Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,
  • Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından, yaptırılır.

Teminatları nelerdir?

Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, faiz, ve yargılama giderleri için geçerlidir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda bir sözleşme dönemi boyunca ödenebilecek maksimum tutar 1.800.000 TL ile sınırlıdır. Her olay için belirlenen azami teminat tutarı ise 400.000 TL’dir. Sözleşmede geçerli olan on yıllık sürenin başlangıcı, 30 Temmuz 2009 tarihini geçemez.

Bu ürünle ilgili avantajlar için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about
backgrounds