background

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Tüm özel güvenlik firmaları için yaptırılması zorunlu poliçedir.

about

Nedir?

Bu sigorta, özel güvenlik görevlilerinin, mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri esnasında, üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alan sigorta türüdür.

Teminatları nelerdir?

‘’Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” özel güvenlik hizmeti veren personelin bu hizmeti sırasında üçüncü şahıslara vereceği zararlar neticesinde özel güvenlik şirketine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerine güvence verir. Üçüncü şahısların kaza sonucunda yaralanması halinde tedavi masrafları, sakat kalması halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölen kişinin kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahısların beraberinde bulundukları eşyalarda meydana gelen maddi zararı da temin eder.

Güvenlik görevlilerinin, hangi adreste, hangi faaliyeti gösteren şirket için ve kaç kişi olarak hizmet verdikleri bilgisine göre yasal olarak teminat limitleri değişiklik göstermektedir. 

Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder

Bu ürünle ilgili avantajlar için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about
backgrounds