background

Elektronik Cihaz Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Faaliyetlerinizin vazgeçilmesi Elektronik cihazlarınızı güvence altına alın

about

Nedir?

Elektronik Cihaz Sigortası, şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerine dair ani, beklenmedik ve dış etkenli risklere karşı koruma sağlayan sigortadır.

Neden Yaptırmalısınız?

Dijitalleşen dünyada, vazgeçilmez hale gelen Elektronik Cihazların kendi garanti süreleri var. Ancak, Garanti kapsamı, yalnızca üretim hatalarını karşılar. 

Elektronik Cihaz hasarları genel olarak, ihmal, dikkatsizlik, hatalı kullanım, voltaj sorunları, yıldırım, su, hırsızlık ve yangın zararlarından kaynaklanmaktadır. 

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir, garanti sürenizin dolmuş olmasına bakılmaz. Bu nedenle

Teminatları nelerdir?

Elektronik Cihaz Sigortası, personelinizin veya üçüncü şahısların ihmali, kusur, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı, sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde gerçekleşen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs, hatalı dizayn ve malzeme, kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma maliyetleri, kavrulma, kararma, duman ve is, fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, istisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedelleri üzerinden teminat altına alır.

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm, nakliye ve fazla mesai masrafları, elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarlar, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları, Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları ek teminatla güvence altına alınabilir.

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb. elektronik cihazlar sigortalanabilir.

Sigorta bedeli hesaplanırken, cihazın yeni satın alış bedeli, her türlü nakliye masrafları, gümrük, resim, vergi ve harçlar, montaj masrafları göz önüne alınmalıdır. Bu şekilde sigorta konusu elektronik cihazın hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkün olur. Elektronik Cihaz Sigortaları diğer tüm mühendislik sigortalarında olduğu gibi muafiyetli bir sigorta ürünüdür.

Sigorta primi hesaplanırken Marka, model, bedel, riziko vb. kriterler göz önüne alınır. 

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Elektronik cihazlarınızda meydana gelebilecek her türlü alevli ya da alevsiz yangın zararlarını karşılar.

Dıştan bağlı regülatörlerin bulunması koşulu ile elektronik cihazlarda meydana gelebilecek elektriksel zararları karşılar.

Kasıt ve ağır kusur yoksa, kullanıcı hataları sonucu oluşabilecek hasarları karşılar.

Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek ve üretici firma sorumluluğunda bulunan hasarları karşılamaz.

Conta, kayış vs. normal zamanlarda yenileri ile değiştirilmesi gereken sarf malzemeleri hasarlarını karşılamaz.

10 yaşına kadar olan cihazlar teminat altına alınabilir.

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar bilgisayarlar bilgi işlem merkezleri ofis ekipmanları grafik basım yayın endüstri ekipmanları alarm test otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb. ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir. Elektronik Cihaz Sigortaları ile neler teminat altına alınabilir? Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar: Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları Haberleşme, radyo, TV ekipmanları Tıp cihazları Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

Sigorta bedeli, aşağıda belirtilen kalemlerin yeni ikame bedellerine eşit olmalıdır. Cihazın yenisinin satın alış bedeli Her türlü nakliye masrafları Gümrük, resim, vergi ve harçlar Montaj masrafları Yeni ikame bedeli uygulaması ile aşağıdakiler mümkündür. Sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve Hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

backgrounds