background

İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

TEKFEN SİGORTA

İsteğe Bağlı Sorumluluk poliçeleriyle, işletmenizin karşılaşabileceği olası riskleri güvence altına alıyoruz.

about

Nedir?

İsteğe bağlı olarak oluşturulabilecek sorumluluk sigortaları;

  • Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası; hekim mesleki sorumluluk teminatına ek olarak ferdi kaza risklerini de içermektedir.
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası; oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.
  • İşveren Sorumluluk Sigortası; işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ile manevi tazminat talepleri bu sigortanın teminat kapsamı dahilindedir.

Aşağıda belirtilen rizikolar ayrıca teminata dahil edilebilir;

  • İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar
  • Meslek hastalığı

 

  • Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası; sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin (Sigortalılar), günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ile sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunu bu özel şartlar ve ilişik "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin eder.

 

  • İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası; sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.  • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası; sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek bir kaza neticesinde , sigortalıya üçüncü kişiler tarafından yöneltilebilecek olan tazminat taleplerine ilişkin sorumluluklar teminat altına alınmaktadır.

Bu ürünlerle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası Mesleki Sorumluluk Sigortası İşveren Sorumluluk Sigortası Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

backgrounds