background

Grup Sağlık Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Çalışanlarınızı sağlığını Grup Sağlık Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

about

Nedir?

Grup sağlık sigortası belli sayıdaki sigortalının bir araya gelip toplu şekilde özel sağlık sigortası yaptırmalarıdır. 

Neden Yaptırmalısınız?

Grup Sağlık Sigortası, hem kurumunuza hem de çalışanlarınıza birçok avantaj sunar. Bunlar ;

Özel fiyatlar ile sağlık sigortası sahibi olmak, kurum ve çalışanlarına vergi avantajı, çalışan bağlılığı sağlamak , kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sonucu çalışan zaman kaybının engellemek, çalışanların yanı sıra çalışanların eş ve çocuklarının da faydalanması şeklinde sıralanabilir.

Teminatları nelerdir?

Grup Sağlık  Sigortası genel olarak, Yatarak Tedavileri veya Yatarak+Ayakta Tedavileri kapsayan iki teminat yapısında güvence sağlamaktadır, ancak sigorta şirketlerinin ürün yapısına göre, diş, göz, doğum gibi teminatları da ek teminat olarak sunulmaktadır.

Yatarak Tedaviler, Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderlerini, Ayakta tedaviler, Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, İlaç, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemi teminatlarını içermektedir.

Grup Sağlık Sigortasında teminat yapısı, teminat limitleri , sigortalanacak kişi sayısı, anlaşmalı kurum ağı, yaş ortalaması, grup hasar/prim oranı gibi kriterlere göre kuruma özel olarak yapılandırılır. 

Grup Sağlık sigortası yaptırırken, sadece ekonomik yönden değil poliçe kapsamı açısından bakmak önemlidir. Planınız işinize, kurumunuza, ayıracağınız bütçe ve beklentilerinizle uyumlu bir kapsama sahip olmalı ve hastalık durumunda çalışanlarınıza en iyi bakımı vaat etmelidir. Bizim için önemli olan herhangi bir grup sağlık poliçesine sahip olmanız değil, kurum çalışanlarınız için doğru olan sağlık poliçesine sahip olmanızdır. 

Şirketimiz Grup Sağlık Poliçesi kapsamında, ürün konusunda ayrıntılı bilgilerin verilmesi, kurumunuza özel plan, limit, katılım payı hazırlanması, plana katılım çalışmalarının düzenlenmesi, katkı payı tutarları ve ödeme şeklinin belirlenmesi gibi birçok süreçte hizmet vermektedir.

 

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about
backgrounds