background

Makine Kırılması Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Faaliyetlerinizin vazgeçilmesi Makinelerizi güvence altına alın

about

Nedir?

Makine Kırılması Sigortası, şirketinizin makinalarına gelebilecek potansiyel hasarlara karşı teminat veren sigorta türüdür.

Neden Yaptırmalısınız?

Makinenin içinden veya da kendiliğinden meydana gelen hasarlarınızın Sigorta kapsamında tamir edilmesini ve bunu da en uygun fiyatlardan yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Teminatları nelerdir?

Makine Kırılması Sigortası işletme kazaları, ihmal, dikkatsizlik, yanlış kullanım, kötü niyetli hareketler, kusurlu imalat ve işçilik , yağlama eksiklikleri, elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları, atmosferik elektriğin dolaylı hasarları, tıkanmalar, yabancı madde girmesi, santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar, buhar kazanlarındaki su eksikliği, ani ısınma ve soğuma sonucundaki hasarlar, kapalı kapların (tank gibi) alçak basınç nedeni ile içe çökmeleri, fırtına ve don olayları ve istisna edilmeyen her türlü hasarınızı güvence altına alır.

Fiziki infilak, makinelerin temel ve kaidelerinde teminata giren herhangi bir makine kırılması hasarı sonucu oluşabilecek deformasyon ve hasarlar, hasar sonrası seri nakliye masrafları ve hasarın giderilmesi amacı ile fazladan ödenen fazla mesai ücretleri, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, terör, geniş kasko (kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında çarpma, çarpışma, devrilme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, sel/su baskını, çığ düşmesi.) riskleri ek teminat ile poliçeye dahil edilebilir. 

Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir.

Sigorta bedeli hesaplanırken, makinenin yeni satın alış bedeli, her türlü nakliye masrafları, gümrük, resim, vergi ve harçlar, montaj masrafları göz önüne alınmalıdır. Bu şekilde sigorta konusu makinenin hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkün olur. 

Sigortalı kıymetin tam ziyaya  uğraması, halince, hasar ödemesi hasar tarihindeki makinenin piyasa rayiç bedeli üzerinden yapılır.

Sigorta bedelinin güncelliğini koruması ve eksik sigorta riskinin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla bu poliçelerin enflasyona endeksli veya döviz bazında yapılması avantajlı olacaktır.

Sigorta primi hesaplanırken Marka, model, bedel, riziko vb. kriterler göz önüne alınır. 

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Sabit makinelerde 10 yaşına kadar, hareketli iş makinelerinde ise 7 yaşına kadar olan makineler teminat verilmektedir.

Makine Kırılması Sigortası teklifinin verilebilmesi için, teklif isteyen müşterinin Yangın, Mühendislik, Oto Dışı kaza branşlarında yeterli üretimi olması gerekmektedir.

Makine Kırılması Sigortası teklifine konu makinenin sigorta bedeli yeniye göre ikame bedeli olmalıdır.

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs teminat dışıdır.

backgrounds