background

Trafik Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Aracınızla diğer araç ve araçtaki üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları hemen güvence altına alalım.

about

Nedir?

Trafik Sigortası ya da Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için yapılan zorunlu sigorta türüdür. Zorunlu Trafik Sigortası bir aracın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılamaktadır. Tazminat ile maddi zararların karşılanması yanı sıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile kazada zarar gören kişilerin sakat kalması veya ölmesi hallerinde ödeme yapar.  

Aynı zamanda kamuya ait mallara vereceğiniz zararlar (elektrik direği, bariyer vb.) ve üçüncü kişilere ait mallara vereceğiniz zararlar da (ev, işyeri vb.) sigorta kapsamındadır

Neden Yaptırmalısınız?

Tüm araç sahipleri tarafından yapılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Trafik Sigortası olmadan trafiğe çıkan araçlar tespit edildiğinde maddi ceza ve trafikten men edilme durumuyla karşılaşılır.

Teminatları nelerdir?

Kaza durumunda meydana gelen maddi ve  bedeni zararları karşılar. Bedeni zarara uğrayan kişiye yapılacak ilk yardım hizmetleri, muayeneler, tedaviler, ilaçlar gibi masraflar da trafik sigortası tarafından karşılanır. Trafik sigortası, kaza sırasında vefat edenlerin defin masraflarını öder. Kazada yaralanan kişilerin kısmi ya da süresiz çalışamaz duruma gelmesi halinde de trafik sigortası devreye girer. Kişinin ekonomik gelirinin kesilmesi ve baktığı kişilerin destekten yoksun kalması durumları güvence altındadır.

Kazada kusurlu olmamanız durumunda, mahkeme ve avukatlık ücretleri, poliçeniz tarafından teminat altındadır.

Zorunlu Trafik Sigortası primi, araç türüne, trafik basamak koduna ve illere göre değişiklik gösterir. Primler Sigorta Bilgi Merkezi tarafından belirlenen üst sınır limiti olacak şekilde, sigorta şirketine göre değişken olup, her ay fiyatlar değişebilmektedir.

Satılan aracın zorunlu araç sigortası yeni alınan araçta kullanılamaz. Araç sahibi, aracını sattıktan sonra noter satış sözleşmesi ile trafik sigortası poliçesini iptal ettirmelidir. Araç sahibinin poliçesini iptal edilmesini talep etmesinin ardından sigorta şirketi kalan günlerin prim tutarını sigortalıya iade etmekle yükümlüdür. Yeni araç için yeni poliçe düzenlenmelidir.

Araç sahibinin aracını sattıktan sonra prim iadesi alabilmesi için ise; sigorta şirketine 10 gün içinde bildirimde bulunması gerekmektedir. Her iki durumda da belirlenen süreler, araç sahibinin aracını sattığı tarihte noterde düzenlenen tarihi baz alır.

Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme sigortalının değiştiği tarihten itibaren on beş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için sözleşme yapılana kadar geçerlidir.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Evet, etkiler. Araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar.

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Evet. Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Trafik Sigortasında tazminat, gerekli belgeleri sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye iner.

Hasarsızlık indirimi devam eder. Ancak, poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek zorundadır. Zarar gören ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) prim arttırımı ya da indirimi uygulanmayan basamaktan poliçe tanzim edilir.

Tescil tarihinden 30 gün sonra, her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plaka olması ve yabancı plaka olması halinde tanzim edilir.Fakat internet üzerinden 1 yıldan kısa süreli poliçe düzenlenemez.

Poliçe tanzim edilirken herhangi birinin adına poliçe tanzim edilir. Diğer şahıslara ait bilgiler poliçe üzerine açıklama olarak yazılır.

TRAMER’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır.Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri Sigorta Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçerek yardım alabilirsiniz.

backgrounds