background

Tekne Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Güvenle yelken açmak gibisi yok

about

Nedir?

Teknenizin deniz tehlikeleri veya karada bağlama yerlerinde, marinada  veya yatma-çekek yerinde meydana gelebilecek kazalara karşı güvence sağlayan bir sigortadır.

Neden Yaptırmalısınız?

Tekneler, hem denizde hem de karada iken birçok konuda risk altındadır. Yüksek mali değere sahip deniz araçlarının, tamirat maliyetleri de oldukça yüksektir. Bu nedenle deniz kazaları, yangın, korsanlık, deprem, infilak, çalınma, kötü niyetli hareketler gibi birçok risk karşısında,  teknenizi sigorta teminatsız bırakmamalısınız.

Teminatları nelerdir?

Batma, fırtına, çarpma, karaya oturma gibi deniz kazalarından dolayı meydana gelecek masraflar, yata ait makine veya teçhizatın yanında yatın veya servis botlarının çalınması halinde oluşacak maddi zararlar,  yangın ya da infilak sonucu yatın kısmen veya tamamen yanması durumunda oluşan hasarları, Sigortalıya ait yatın sebep olduğu bir kazada, yatın çarpıştığı tekneye veya üzerindeki mala gelebilecek hasarlar ve diğer teknede meydana gelen can kaybı, sakatlık/yaralanma neticesindeki zararlardan doğabilecek masraflar , yat, liman, iskele, rıhtım gibi sabit ve hareketli cisimlere kazaen verilen zararların masraflar, deprem, volkanik patlama, yıldırım gibi doğal afetlerden dolayı zarar gören yatın onarım masrafları savaş, grev, terör ve kargaşa durumlarından dolayı yatının göreceği hasarın masrafları poliçe kapsamındaki riskin gerçekleşmesi halinde oluşacak enkazın kaldırılması için gerekli olan masraflar kötü niyetli hareketler veya korsanlık vakaları esnasında yaşanacak hırsızlık ya da yata verilen maddi zararın masrafları poliçe kapsamındadır.

Ayrıca kişisel eşyalar, elektronik cihazlar, çekme-kurtarma, hukuksal koruma, ferdi kaza, makine hasarları genişletme, çevre kirliliği, Yat Yardım Hizmeti, Makine Kırılması gibi ek teminatlar poliçe kapsamına alınabilir.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Tekne sigortası yaptırmanız kanuni bir zorunluluk değildir. Herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Ancak sigorta yaptırmadığınız durumda tekneniz birçok risk altında korumasız durumda kalacaktır.

Tekne sigortaları hem deniz hem de karadaki riskleri kapsamaktadır. Herhangi bir marinada bulunan bir tekne de birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Örneğin, aynı marina bulunan başka bir teknede meydana gelecek bir yangın neticesinde sizin tekneniz de zarar görebilir. Dolayısı ile marina da olsa bile, teknenizi sigorta yaptırmanızı önermekteyiz.

Tekne sizin adınıza kayıtlı olabilir. Sizin dışınızda, tekne kullanımına yetkin biri tarafından kullanıldığı ve sigorta poliçesinde belirtildiği sürece sorun olmayacaktır.

Tüm deniz riskleri, çatışma(çarpışma), yangın, korsanlık, hırsızlık, fırtına gibi Enstitü Yat Klozunda belirtilen riskler, ilgili kloz ve Tekne Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde teminat altındadır.

Kışlama süre ve bilgilerini sigorta şirketine bildirdiğiniz ve ilgili onay alındığında teknenin karada olduğu süre içinde de teminat geçerlidir.

Teknenizi satın aldığınız bedel baz alınıp, rayiç bedeller de göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Sigorta poliçelerinin primleri, teknenizin yaşı, modeli, yapım tarzı, sürati, bağlama yeri, kullanım amacı gibi birçok teknik detayın değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir.

Teknenizin inşa yılı veya başka bir deyişle yaşı poliçenin teminatı ve primi açısından önemlidir.

Teknenizi hangi şartlarda kiraya verdiğiniz(kaptanlı – kaptansız) sigorta şirketine bildirmeniz durumunda yapılacak değerlendirme sonucu teminat sağlanabilir.

Teknenizin hızı sigorta poliçesinin teminat ve priminin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek hızlı tekneler seyir riskleri potansiyelleri yüksek olduğundan bazı teminat kısıtlamalarına tabidirler.

Tekneyi oluşturan, gövde, karina ve teçhizatlar tekne poliçesi kapsamındadır.

Kişisel eşyalar normal koşullarda teminat harici olmakla beraber, özel durumlarda sigorta şirketlerinin onayı ve belirleyecekleri fiyat ve şartlar dahilinde belli limitler ile teminata dahil edilebilmektedir.

Tekneye ait tükenebilir malzemeler teminata dahil değildir.

Sigorta poliçesi teknenin teknik olarak seyredebileceği coğrafyada geçerlidir. Poliçenizde yazan Seyrüsefer Sahası sigorta teminatının geçerli olduğu bölgeye işaret etmektedir. Bunun dışında kalan istisna durumlarda mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

Tekne sigortaları genellikle bir yıllık olarak düzenlenmektedir.

Tekne sigortaları tüm deniz risklerini kapsamakla birlikte, ilgili klozlar çevresinde istisna tutulan riskler de bulunmaktadır. Örneğin savaş riski standart yat klozunda teminat harici tutulmuştur, ancak sigorta şirketinin onayı ve belirleyeceği şartlar dahilinde teminat altına alınabilir. Bunun dışında, dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden yuvarlanması, ana teknenin adı ile işaretlenmemiş servis botu, tekne kazaya uğramadıkça yelken ve kılıfların yırtılması, kişisel eşyalar, çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraflar ve zarar istisna edilen hallerden bazılarıdır.

Teknenizde bulunan üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunuz kloz çerçevesine teminat altındadır

Poliçe primini sigorta şirketinin belirleyeceği ödeme planlarıyla ödeyebilirsiniz.

Tekne poliçenizin sorumluluk limiti diğer tekne veya liman/marinalara vereceğiniz zararları limitler dahilinde karşılamaktadır.

Tekneniz ile istemeden neden olduğunuz maddi ve bedeni zararlar ilgili Enstitü Yat klozu çerçevesinde, poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altına alınabilmektedir.

Sigorta şirketinizin onayı olmadan teknenizi ev olarak kullanmanız durumunda sigorta poliçenizin teminatı durmaktadır. Bu durumu mutlaka sigorta şirketinize bildirmeniz ve onay almanız gerekmektedir.

Yarış riskleri tekne sigortalarında istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat ve şartlar dahilinde teminata eklenebilir.

Özel, gezinti amacı ile kullanılan teknelerdir.

Teknenin kullanım amacı, sigorta poliçesinin teminatı ve fiyatlandırması açısından önemlidir.

Teknenizin adını taşıyan servis botları da tekne poliçesi kapsamında teminat altındadır. Servis botunun üzerine teknenizin adının yazılması gerekmektedir.

17 mil üzeri tekneler yüksek hızlı tekne sınıfında olup poliçede bahsi geçen “Speedboat(süratbotu) klozu, bu sebeple teminata bir takım kısıtlamalar getirmektedir. Örneğin; içinde kimse olmaksızın bırakıldığı sırada oturması, batması ile yarışa katılması veya hız denemesi esnasındaki ziya ve hasarlar ya da 3. kişilere verilecek zararlar teminat harici tutulmaktadır.

Standart tekne sigortasında savaş riskleri istisna olup sigorta şirketi onayı ve belirlenecek fiyat ve şartlar dahilinde teminat altına alınabilmektedir.

Yeni tekne alacaksanız eski poliçenizi iptal ettirip yeni bir tekne poliçesi satın almanız en doğru çözümdür.

Tersane ya da marinalardaki rutin bakımlar teminata dahil olmakla beraber teknede yaptıracağınız büyük montanlı tadilatlar öncesi mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

Bayrak değişimleri mutlaka sigorta şirketine bildirilmelidir

Ön gözetim, tekneler konusunda uzman/eksper bir kişinin teknenizi detaylı olarak incelemesi, teknenizin teknik donanım, yeterlilik veya bedeli hakkında bir rapor hazırlaması amacıyla organize edilmektedir. Yukarıda hususlarda eskperin gözlemleri sonucu düzenleyeceği rapor, sizin açınızdan da aydınlatıcı olacaktır.

Tekneniz kendi gücü ile gitmeyip başka bir araca yüklenip gidecek ise nakliyat emtia sigortası yaptırmanız gerekmektedir.

Çevre kirliliği yat poliçelerinde standart olarak teminat altına alınan riskler arasında değildir. Ancak ek teminat olarak almak için sigorta şirketinizden görüş alabilirsiniz.

Satış sözleşmesini sigorta şirketinize ibraz ederek tekne sigortanızı iptal ettirebilirsiniz.

Tekne sigortaları uluslararası geçerliliği olan klozlar çerçevesinde tanzim edilmekte olduğundan İngilizce kloz ve istisna haller poliçe üzerinde görülebilmektedir. Ancak ilgili klozların Türkçe açıklamaları da poliçe ekinde sigorta şirketiniz tarafından size sağlanabilir.

Herhangi bir hasar durumunda sigortalının üzerinde kalan hasara katılım oranıdır. Genel uygulama, sigorta bedelinin % 1’i şeklinde olup riske göre farklılıklar gösterebilir.

Standart tekne sigortalarında makine arızaları otomatikman teminata dahil değildir. Talep üzerine, Sigorta şirketinin değerlendirmesi sonucu ek teminat olarak eklenebilir.

Sigorta şirketine teknenin çekek yerine alındığı bilgisi verilmesi ile teminat ilgili çekek yerinde de poliçe şartları çerçevesinde yürürlükte olur.

Kurtarılandan sağlanan kazanç düşüldükten sonra enkaz kaldırma masrafı 3. şahıs mali mesuliyet teminatı çerçevesinde ödenmektedir.

Poliçede yazılı “Seyrüsefer sahasında” belirtilen seyir limitleri dahilinde teminat altındadır.

Tekneler gerek denizde gerekse çekek yerinde yada marinada muhtelif riskler altındadır. Bu nedenle tekne poliçelerinin yıllık olarak tanzim edilmesi daha doğrudur.

İlgili kloz üçüncü şahıslara verilebilecek zararları poliçede belirtilen tutar ile sınırlı olarak kapsam altına almaktadır. Bu zararlardan bazıları diğer teknedeki eşyaların hasarı, sigortalı teknede veya yakınında ya da diğer teknedeki can kaybı, bedeni sakatlık veya hastalık, yaşam kurtarma için yapılan ödemeler, yargılama masrafları(önceden sigortacının onayı alınmak kaydı ile) ve enkaz kaldırma olarak özetlenebilir.

Tekneyi oluşturan her türlü teçhizat ve donanım, teknenin bir parçası olarak görülüp İlgili Enstitü Yat klozunda belirtilen rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır. Ancak bu rizikolardan biri gerçekleşmedikçe cihazlarınızda ortaya çıkabilecek bozulma vb. diğer hasarlar, poliçenizde aksi bir ifade yok ise teminat kapsamında değildir.

Yat klozunda terör/savaş riskleri istisna olup ek teminat olarak Sigorta şirketinin belirleyeceği şartlarla poliçeye eklenebilir.

Sigorta şirketiniz ya da sigorta aracınız ile zaman kaybetmeden irtibata geçmelisiniz.

Poliçede belirtilen marina/lokasyon ve seyir alanları(seyrüsefer sahası) dahilinde teminat altındadır. Herhangi bir istisna durumda sigorta şirketine bilgi vermek ve onay almak gerekmektedir.

Evet, deprem teminat altına alınan bir rizikodur.

• Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması, • Süratbotu klozu ile ayrıca sigorta edilmedikçe, ana teknede veya kıyıda yatmakta olan hızı 17 mili aşan servis botu, • Ana teknenin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş servis botu, • Tekne oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka (buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıfların rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması, • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmık veya iskotaların ziya veya hasarı, • Kişisel eşya, tüketilebilir gereçler(levazım), balık takımı veya demir ve zincirler, • Teknenin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka(buz dahil) herhangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle ziya veya hasara uğramadıkça, kaplama veya oradaki onarım, • Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim yahut yapımda iyileştirme ve değişiklik nedeniyle yapılan herhangi bir masraf yahut zarar, • Yarı batık bir tekne neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları(pervane veya bağlantı mili hariç) elektrik donanımı, aküler ve bağlantılarının uğradığı ziya veya hasar

Sigorta şirketi ile irtibata geçmelisiniz

Hayır, tüm sigorta branşlarında olduğu gibi nükleer rizikolar yat sigortalarında da teminat kapsamında değerlendirilmemektedir.

Deniz sporları yapan kimseler, sorumluluk teminatı istisnaları altında olmakla beraber, sigortacının onayını alarak poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Sel ve seylap hasarları teminat altındadır.

Enkaz kaldırma masrafları 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı altında poliçede yazılı limitler çerçevesinde karşılanmaktadır.

Evet, sigorta poliçeniz yakıt alımı esnasında tekneye gelebilecek zararları karşılamaktadır.

Yüksek deniz hızına sahip tekneler(17 mil üstü) için teminatı daraltan bir uygulamadır. Türkçe açıklaması Süratbotu Klozu’dur.

Poliçeniz, teknenizin acil durumlarda çekme ve çekilme rizikolarını karşılamaktadır. Bunun dışında olabilecek her türlü yedekte çekme, çekilme riskleri teminat haricidir.

Sigortalanabilir bir değerin sigorta bedelinin, gerçekte olduğundan düşük gösterilmesidir.

Tekne sigortası yaptırma aşamasında sigorta şirketinin size ileteceği detaylı soru formunun doldurulması gerekmektedir. Özetle teknenin yaşı, bayrağı, marinası, kullanım amacı vb. gibi detaylı sorular sorulmaktadır.

Tekne poliçelerinde teminat dondurulamaz. Sigortalı istediği takdirde 30 gün öncesinden sigortacıya bildirmek suretiyle poliçesini iptal etme hakkına sahiptir. Ancak, tekneniz kullanılmadığı zamanlarda da(örneğin çekek yerlerinde, marinalarda) riziko devam ettiğinden ötürü poliçenin yürürlükte kalması daha doğru bir uygulama olarak tavsiye edilmektedir.

Poliçeyi yaptırma aşamasında soru formunda sigortacıya beyan edilen bilgilerde herhangi bir farklılık/değişiklik olması halinde mutlaka öncesinde sigortacıya bilgi verilmelidir.

Korsanlık sırasında tekneye verilen zarar teminat altında olup fidye talepleri teminata dahil değildir.

Krediyi veren bankalar genellikle sigorta poliçesi yaptırılmasını talep etmektedir.

17 mil üstü olup süratbotu klozuna tabi olan teknelerde, ilgili kloz hükümlerince teminat haricidir.

Hatalı kullanım sonucu oluşabilecek kazalar teminat kapsamındadır

Hasarın türüne göre sigorta şirketiniz sizden ilave evraklar talep edebileceğinden öncelikle sigortacınız ya da sigorta aracınızla temasa geçmelisiniz.

Poliçenizde yazılı seyrüsefer sahası sınırları dışına çıkmayı düşünüyorsanız, seyahatiniz öncesinde sigorta şirketine mutlaka bilgi verip onay almalısınız.

Mutlaka sigortacınızla görüşerek poliçenize zeyilname düzenletmek suretiyle gerekli değişikliğin yapıldığından emin olmalısınız. Aksi durumda hasar anında eksik ya da aşkın sigorta ile karşılaşabilirsiniz.

Bir standart uygulama olmamakla beraber genellikle sigorta şirketleri yenileme fiyatını verirken hasarsızlık kaydını da dikkate almaktadır.

Sigorta poliçesi marina masraflarını karşılamamaktadır.

İnşaat aşamasında “Tekne İnşaat Poliçesi- Builder’s Risk Policy” düzenlenmesi uygun olur. İnşaat tamamlandıktan sonra ise, sigortacınıza başvurarak yeni tekneniz için Tekne(Yat) Poliçesi tanzim ettirmeniz gerekmektedir.

Tekne bedelinin poliçe tanzim aşamasında, sigorta şirketi ile sigortalı arasında mutabık kalınarak belirlenmesi ve herhangi bir hasarda mutabık olunan bu bedelin dikkate alınması uygulamasıdır.

Aksine bir anlaşma bulunmadığı durumlarda genellikle piyasa rayiç bedeli dikkate alınarak eskime payı düşülmektedir.

Evet, bilgilendirme formu poliçe ile birlikte verilmektedir.

Hasar anında tekne gövdesi için uygulanacak muafiyetin, sadece makine hasarı olduğunda uygulanacak muafiyetten farklı olması anlamına gelmektedir. Muafiyet oranları için poliçenizi detaylı incelemelisiniz.

Önceden sigortacının onayı alınmak koşulu ile teminata dahil edilebilir.

Tekneye verilen bir zarar ya da çalınma söz konusu ise ilgili kloz hükümlerince değerlendirilir. Kötü niyetli hareketler, korsanlık ile tekne ya da botlarının zor kullanmak suretiyle çalınması, Londra Enstitü Yat Klozları tarafından teminat altına alınmaktadır.

Evet vardır. İşçi sigortaları veya işveren sorumluluğu yasası doğrultusunda iş verilen kimseler, süratbotu klozlarına göre sigorta edilmedikçe ana gemiye ait ve tasarlanmış hızı 17 mili aşan bot, aksi kararlaştırılmadığı takdirde ski, su kayağı ya da diğer sporları yapan kişilerin uğrayacağı kazalar bu istisna hallerden bazılarıdır.

Tasarım ve yapım aşamasından kaynaklanan hasarlar teminat haricidir.

Hasar tespiti amaçlı yapılan tüm masraflar poliçe şartları çerçevesinde tazmin edilir.

Evet, aksi poliçede belirtilmedikçe, tekneniz tsunami dahil her türlü deniz tehlikelerine karşı sigortalıdır

Sigorta şirketlerinin bu konudaki uygulamaları farklılık gösterebilmekle beraber, bu konuda sigortacınıza bir talepte bulunabilirsiniz.

Türkiye’de tanzim edilen tüm poliçeler ilgili kanun hükümlerince BSMV vergisine tabidir.

Evet, mutlaka sigortacıya bu konuda bilgi verilmelidir.

Sigorta bedelini eksik bildirmek doğru bir uygulama değildir. Zira hasar anında “Eksik Sigorta” olarak adlandırdığımız uygulama geçerli olur ki bu, hasar tazminatınızı da aynı oranda eksik almanız anlamına gelir.

Teknenin tipi fiyatlandırma sürecinde etkilidir.

Rutin tamir ya da bakımlar esnasında da poliçe teminatınız devam eder. Ancak teknede yapılması planlanan büyük bir tadilat ya da değişiklikte mutlaka sigortacıya önceden bilgi verilmelidir

Herhangi bir çatışma durumunda poliçe şartlarına bağlı kalmak suretiyle, karşı tekneye verilen hasar da, sigortalının kusuru oranında, poliçede yer alan 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde tazmin edilir.

Sigortacıya önceden bilgi verilmek kaydı ile en yakın limana demirleyene kadar sigorta teminatı devam eder.

Tükenebilir malzemeler teminat haricidir.

Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması ilgili Londra Enstitü klozlarında teminat haricidir.

Tekne poliçenizde yer alan 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı, sigortalının hukuken sorumlu olduğu hallerde devreye girerek 3. şahısların başına gelebilecek yaralanma ve ölüm hallerinde poliçede yazılı limitler çerçevesinde tazminat ödemektedir. Ancak bu klozun devreye girebilmesi için mutlaka poliçede bu kloz için yazılı bir limit belirtilmelidir. Diğer önemli nokta ise bu kloz kapsamında sadece 3. şahıslara(ve sigortalının hukuken kusurlu olduğu hallerde) ödeme yapılmaktadır.

Piyasada faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bu konuda birbirinden farklı limit ve uygulamaları bulunmakta olup poliçenizi satın alırken bu konuyu mutlaka sigortacınızla görüşmeli ve poliçe üzerinde mutabık kaldığınız tutarın yazıldığından emin olmalısınız.

Piyasada faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bu konuda birbirinden farklı limit ve uygulamaları bulunmakta olup poliçenizi satın alırken bu konuyu mutlaka sigortacınızla görüşmeli ve poliçe üzerinde mutabık kaldığınız tutarın yazıldığından emin olmalısınız.

Enstitü Yat Klozları çerçevesinde kira kaybı, poliçede aksi belirtilmedikçe kapsam dışındadır.

Talebiniz üzerine sigortacınız size Türkçe orijinal poliçenizin yanında İngilizce tercümesini de verebilir.

Yurtdışına kayıtlı olan teknelerin de Türkiye’de sigortası yapılabilmektedir.

Sigortalı gemi, tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine veya işletmeye ait diğer bir gemi ile çatışır veya o diğer gemiden bir kurtarma hizmeti alırsa, (sigortalı bu sigorta gereğince) diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahibinin malıymış gibi tamamen aynı haklara sahip olur. Diğer bir deyişle, tekne sahiplerinin aynı olması işleyişi etkilemez. Ancak böyle durumlarda çatışma sorumluluğunun veya kurtarma ücretinin belirlenmesi, sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek hakeme havale edilir.

backgrounds