background

Eğitim Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Çocuğunuzun eğitim hayatı süresince içiniz rahat olsun

about

Nedir?

Eğitim Sigortası, ebeveylerin kaza sonucu yaşam kaybı veya tam ve daimi sakatlığı durumunda, eğitim masraflarını karşılayarak, çocuğun okula devam etmesini sağlayan bir hayat sigortasıdır.

Neden Yaptırmalısınız?

Öngörülen eğitim süresini ve eğitim giderlerini dikkate alarak yaptıracağınız sigorta ile  gelecek endişesi yaşamadan çocuğunuzun tüm eğitim masraflarını teminat altına alabilirsiniz. Sigortalı çalışan ve serbest meslek sahibi iseniz. eğitim sigortası yaptırdığınızda ödeyeceğiniz primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından düşebilirsiniz.

Teminatları nelerdir?

Eğitim Sigortası Ebeveynin vefatı, sakat kalması ya da sağlık nedeniyle çalışamayacak duruma düşmesi halinde devreye girmekte ve geride kalan çocuk ya da çocukların, eğitim hayatı boyunca masraflarını karşılamaktadır. Eğitim sigortası ürünlerinin sigorta şirketine göre teminat ve paket içerikleri değişmektedir. Günümüzde Özel Okul eğitimine artan talepler nedeniyle, Eğitim Sigortası alternatifleri fazlalaşmış ve ebeveynler tarafından tercih edilen bir ürün haline gelmiştir.

18-65 yaş arası her ebeveynin yaptırabileceği bu sigorta ürününün teminat yapısı sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir.

Teminat tutarlarına oranla oldukça ekonomik primlere çocuğunuzun eğitim masraflarını güvence altına almayı sağlayan bu poliçe uzun süreli olarak yapılabilmektedir. 

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

Eğitime Devam Sigortası, ebeveynin kaza sonucu vefatı veya tam ya da kalıcı sakatlığı durumunda çocuğun eğitimi için finansal destek sağlamayı amaçlayan bir sigorta ürünüdür. Bu özel eğitim sigortası ile çocuğunuz okul eğitimine ara vermeden devam edebilir.

18-60 yaş arasındaki anneler, babalar veya çocuklarının eğitim masrafını üstlenen büyükanne, dede, amca, teyze gibi diğer yakınlar bu eğitim sigortasını 24 yaşına kadar olan tüm çocuk yakınları için satın alabilirler.

Hayır, Eğitim Sigortası poliçesi yaptırılırken okul, öğrenci belgesi vb. evraklar talep edilmemektedir. Ayrıca devlet ya da özel ayrımı olmaksızın her öğrencinin eğitim hayatı boyunca çeşitli ihtiyaçları olacaktır. Bu eğitim sigortası tüm bu ihtiyaçları karşılayacaktır. Çocuğun eğitimi için yapılacak harcamalar için ise sigorta şirketi herhangi bir harcama belgesi de talep etmemektedir.

Bu ürün için kısa veya uzun süreli poliçeler yapılabiliyor. Eğitim Sigortası’nda poliçe süresi 1-20 yıl arasında belirlenebilir. Poliçenin süresi tamamen sizin tercihinize ve çocuğun kalan eğitim süresine bağlıdır.

Herhangi bir alt limit yoktur. Okul öncesi çağ çocuklar dahi Eğitim Sigortası için uygundur. 0-24 yaş arasındaki tüm çocuklar bu sigortanın kapsamında olabilirler.

Hayır, her çocuk için ayrı poliçe yapılmalıdır. Eğer iki çocuk varsa her iki çocuk için de birer tane poliçe yapılmalıdır. Poliçeye başvuru aşamasında bu ve benzeri konularda detaylı olarak bilgilendirilirsiniz.

Hayır. Eğitim Sigortası her ne kadar ferdi kaza sigortası ile aynı risklere karşı teminat verse de bu eğitim sigortası uzun süreli bir ürün olarak vefat ve sürekli sakatlık halinde sadece çocuğun eğitimi için teminat sağlamaktadır. Hasar meydana geldiğinde seçilen poliçe yılı süresinden geçen yılların sayısı düşüldükten sonra kalan yıl boyunca çocuğa ya da kanuni vasisine tazminat ödemesi sağlanır.

Eğitim Sigortası’ndan cayma hakkınız var. Poliçeniz feshedilirse, fesih tarihindeki matematik karşılık tutarından Sigorta şirketinin belirlediği oranda kesinti yapıldıktan sonra kalan tutar sigorta ettirene iade edilir.

Eğitim Sigortası hak sahiplerine yapılacak her türlü tazminat ödemesi Türk Lirası olarak ödenir. Sigortanın dövize endeksli olması halinde, döviz cinsinden hesaplanan tazminat, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir. Böylelikle sigortanın teminatları da döviz bazında korunmuş olur.

Evet. Bu poliçe vergi avantajına da sahiptir. Eğitim Sigortasına yapılan prim ödemeleri belirli limitler dahilinde vergi matrahından indirilebilir.

Hayır. Bu poliçede böyle bir zorunluluk yoktur. Esas olan, poliçenin kimin adına yaptırıldığıdır. Eğitim devam sigortası, çocukların ömür boyu eğitimini güvence altına alan bir üründür. Dolayısıyla, poliçe sahibi çocuğu bu anlamda korur.

Hayır, yapılan poliçenin süresinde bir değişiklik yapılamamaktadır. Eğitim Sigortasında poliçe yapılırken, başlangıçta belirlenen süre geçerliliğini korur. Ancak istenildiği taktirde yeni poliçe süresi ile ayrıca bir poliçe düzenlenebilir.

Hayır, ürünün teminat limiti ile ilgili bir zeyil yapılamaz. Yani dönem ortasında bir değişikliğe gidilemez; teminat tutarı poliçe başlangıcında belirlenen tutar olarak kalır. Ancak istenen bedele uygun aralıkta ikinci bir poliçe düzenlenebilir.

Hayır. Eğer hayatını kaybeden aile bireyi poliçede yer alan sigortalı kişi değilse, poliçede güvence altına alınmış risklerden biri meydana gelmiş olsa dahi bir tazminat ödemesi yapılamaz. Ancak vefat eden kişi, poliçede yer alıyorsa tazminat ödemesi gerçekleştirilir.

Hayır, bu eğitim sigortası ürünü, ferdi kaza ürünü kapsamı ve şartları dahilinde sunulmaktadır. Kaza sonucu ortaya çıkan durumlarda tazminat talep edilebilir. Bu nedenle her türlü hastalık sounucu oluşacak sakatlık, vefat ve kişinin ecelen vefatı kapsam dahilinde değildir.

Hayır, çocuğun yaşı ve sigorta süresi toplamı 25’i geçemez. Yani ancak 15 yaşındaki bir çocuk için 10 yıllık sigorta poliçesi alınabilir.

Eğitim sigortası altında vefat halinde tazminat ödemelerinde kişinin yasal olarak reşit olup olmadığı esas alınır. Yani 18 yaşın altındaki çocuğun yasal vasisine, çocuk 18 yaş üzerinde ise çocuğa tazminat ödemesi yapılır.

Herhangi bir tazminat (eğitim tutarı) ödemesi yapılmaz. O tarihte hesaplanan matematik karşılıklar sigorta ettirene, onun da hayatta olmaması halinde sigorta ettirenin kanuni mirasçılarına ödenir. Eğitim Sigortası süresi içinde sigortalı veli sağ iken menfaattar öğrencinin vefat etmesi durumunda, herhangi bir tazminat (eğitim tutarı) ödemesi yapılmaz. O tarihte hesaplanan matematik karşılıklar sigorta ettirene, onun da yaşamıyor olması halinde, sigorta ettirenin kanuni mirasçılarına ödenir ve sigorta sona erer. Sigortalı velinin kaza sonucu vefatı dolayısıyla yıllık eğitim tutarları ödenirken, menfaattar öğrencinin de sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde sigorta sona erer. Menfaattar öğrencinin vefat tarihinden sonraki taksitler için ödeme yapılmaz.

Eğitim Sigortası, özel bir eğitim sigortası ürünüdür. Velinin kaza sonucu vefatı, tam veya daimi sakatlığı halinde çocuğun okullarda eğitimi için finansal destek sağlamayı amaçlayan değerli bir güvencedir. 18-60 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuklarının eğitim masrafını üstlenen büyükanne, amca, teyze gibi diğer yakınlar Eğitim Sigortası’nı satın alabilirler. Eğitim Sigortası ile 24 yaşını aşmamış öğrenciler güvence altına alınabilir. Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri bu sigorta ürünün kapsamı altına girebilir. Bu sigortanın poliçeleri kısa veya uzun süreli hazırlanabilir. Poliçenin süresi 1-20 yıl arasında belirlenebilir. Her çocuk için ayrı poliçe yapılmalıdır. Eğitim Sigortası ile çocuğunuz ya da yeğeninizin eğitim hayatını 1 yıldan 20 yıla kadar güvence altına alabilirsiniz. Sözgelimi, 6 yaşındaki bir çocuğun 18 yıllık okul eğitimini bu sigorta kapsamında planlayabilirsiniz. Böylelikle ilköğretim, lise ve üniversite yaşamını finansal bir kaygı olmaksızın geçirebilirsiniz. Ödeme planlaması bütçenize bağlı olarak aylık, üç aylık ya da yıllık olarak yapılandırılabilir. Ayrıca prim ödemeleriniz belirli limitler dahilinde vergi matrahından indirilebilir.

Hayır, her yaş grubundan öğrenci faydalanamaz. 24 yaşını aşmamış öğrenciler bu sigortanın kapsamı altına girebilir. Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri bu sigorta ürünün kapsamı altına girebilir.

backgrounds