background

Kasko Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Kasko Sigortası ile aracınızın uğrayacağı zararları hemen güvence altına alalım.

about

Nedir?

Kasko Sigortası, aracınızın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlayan araç sigortasıdır.

Neden Yaptırmalısınız?

Kaza ve hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmazsınız. İsteğe bağlı olarak yapılacak bir sigorta türüdür ve aracınıza ait hasarı teminat altına almasının yanı sıra, karşı tarafa verilen zararlarda da trafik sigorta teminatınızın yetmediği durumda da devreye girebilir. 

Teminatları nelerdir?

Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlar.  

Kasko Sigortası’nda ana teminatlar Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği  tarafından belirlenen genel şartlar itibariyle aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması, Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, Aracın yanması, Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren güncel Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca sigorta şirketleri farklı  seçenekte Kasko  Sigortası sunabilmektedirler.

Dar Kasko: Teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Teminat gruplarının tamamı ve Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür..

Tam Kasko: Teminat gruplarının tamamı ve Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Kasko değeri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRSB) tarafından araçların marka, model ve üretim yılına göre açıklanan bedele göre belirlenir.

Kasko değer listesi Aralık 1987’den beri motorlu kara taşıtları sigortalılarının kasko poliçelerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak amacıyla yayımlanmaktadır. Aracın genel durumuna, sigortalandığı tarihteki piyasa şartlarına göre listede gösterilen değerlerin altında veya üstünde bir bedelle de kasko yapılabilir ve araçlara sonradan ilave edilmiş aksesuarlar listedeki değerlere dahil olmayıp, bunların bedelleri sigortacı ile sigortalı arasında mutabık kalınarak belirlenir.

Kasko sigortası fiyatları kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Sürücünün yaşı, arabanın yaşı, aracın marka modeli, sigorta sahibinin mesleği, yaşadığı şehir, dar kapsamlı, geniş kapsamlı teminat, hasarsızlık indirimi gibi birçok kriter kasko fiyatlarını etkilemektedir.

Mevcut kasko sigortasına ait devam eden bir hasar dosyası bulunmuyorsa, indirim oranı yeni araca aktarılabilmektedir.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, Sigorta şirketleri aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almaktadır. Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmaz. Yeni genel şartlara göre, poliçe üzerinde araç sigorta bedeli belirtilmemektedir.

Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse veya bu belirleme somut değilse Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değere ilişkin liste esas alınır.

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu bilgileri poliçenizde kontrol ediniz.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişinin kendi adına poliçe yaptırması gerekir

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Önceki poliçede hasarsızlığa hak kazandığına ilişkin bir belgenin, önceki sigorta şirketi tarafından yeni sigortayı yapacak olan şirkete intikal ettirilmesiyle, hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi esastır.

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.

Sigortalı aracın fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar teminata otomatik olarak dahildir. Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Anlaşmalı servislerde eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemleri servis tarafından gerçekleştirmektedir. Bu servislerde hasarla ilgili herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. Aracınız tamir edildikten sonra sadece teslim alma formunu imzalayarak aracınızı teslim alabilirsiniz. Anlaşmasız servislerde ödemenin sizin tarafınızdan yapılması gerekmektedir.

Kasko Sigortalarında sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında, yine sigorta şirketleri tarafından kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca araç değişikliklerinde de hasarsızlık indirimleridevam ettirilir.

Kişisel eşyalar teminatı, sigortalıların günlük yaşamda yanlarında bulundurdukları, ticari nitelik arz etmeyen eşyalar için geçerli bir teminattır. Her türlü mücevherat, para, kredi kartı, çek-senet ve benzeri kıymetli evrak ile cep telefonu, taşınabilir bilgisayarlar ve benzeri cihaz ve aksamlar ile tüm elektronik cihazlar teminata dahil değildir. Poliçenizin detaylarında teminat kapsamını kontrol ediniz.

Gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken ya da araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza neticesinde araç içindeki kişilerin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder.

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın, trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır.

TRAMER’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır.Tramer kayıtlarındaki sorgulama işlemleri Sigorta Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Müşteri Hizmetlerimizle iletişime geçerek yardım alabilirsiniz.

backgrounds