background

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

TEKFEN SİGORTA

SGK Kapsamında Özel Sağlık Sigortası Konforunu Yaşayın

about

Nedir?

SGK’nın geçerli olduğu ve sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sigortası için anlaşma yaptığı özel hastanelerde kullanılan sağlık sigortalarıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortalarında olduğu gibi sigortalıların tedavisi masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır. 

Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırabilmeniz için SGK teminatına sahip olmanız gerekir. Özel Sağlık Sigortası’nda ise SGK’lı olma şartı aranmaz. Bu iki sağlık sigortası ürünün teminat türü ve geçerli olduğu kurum ağları olabilir. 

Neden Yaptırmalısınız?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK kapsamında sizin ve ailenizin anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden hizmet almanıza imkan veren bir sigorta ürünüdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile daha ekonomik primlere sahip olabilir, sağlık giderlerinizi düşürebilir ve  SGK kapsamında sunulan sağlık hizmetlerine daha yüksek bir standartta ulaşabilirsiniz. Bu sigorta ürünü ile Sağlık Bakanlığı ruhsatında tanımlı tüm branşlardan ve SGK anlaşması kapsamındaki hekimlerin sunduğu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. 

Teminatları nelerdir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları genel olarak, Yatarak Tedavileri veya Yatarak+Ayakta Tedavileri kapsayan iki teminat yapısında güvence sağlamaktadır.

Yatarak Tedaviler, Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderler ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında yatarak tedaviler %100 ve limitsizdir. Sigortalı anlaşmalı kurumda herhangi bir ödemede bulunmamaktadır.

Ayakta tedaviler, Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemlerini içeren teminatlar, belirlenen adet başına karşılanmaktadır Tamamlayıcı sağlık sigortasında belirlenen adetler kendi içerisinde limitsizdir. Sigortalı belirli bir rahatsızlık için açılmış olan dosyasında 10 günlük kontrol süresi içinde aynı dosya kadar ileri tanı yöntemlerini yaptırabilir. Bunun için sadece SGK katılım payı ödenmektedir. İlaç teminatı ve gözlük teminatı SGK tarafından karşılandığı için bu poliçenin kapsamında teminat verilmemektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası primleri Aktif SGK’ lı olmanız, yaşınız, yaşadığınız il gibi çeşitli kriterlerine göre farklılık göstermektedir. O

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes poliçe yaptırabilir.

Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

Poliçe Özel Şartlarına istinaden, poliçe kapsamında olan tedavileriniz için SGK kapsamında ve yasal olarak doktor muayenelerinde ödemekle yükümlü olduğunuz bedel dışında bir ödeme alınmaz.

Hayır, her sigortalı için ayrı prim ödenmesi ve ayrı poliçe satın alınması gerekir.

Hayır. Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksızın SGK’lı olan ve 60 yaşın üzerinde olmayan herkes bu poliçeyi satın alabilir ve poliçe vadesi boyunca poliçe teminatlarından yararlanabilir.

Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışındadır.

SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, bu poliçede bekleme süresi yoktur.

Hayır, ilaç teminatı bu poliçede bulunmamaktadır.

Hayır, diş tedavileri poliçe kapsamı dışındadır.

Hayır, poliçeniz kapsamında gözlük alınmamaktadır.

Hayır, mevcutta geçerli olan Özel Sağlık Sigorta Poliçenizde kazandığınız haklarınız bu poliçeye devrolmamaktadır.

Hayır, poliçe sadece T.C. sınırları dahilinde geçerlidir.

Poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartınızla peşin ya da taksit şeklinde ödeme yapabilirsiniz.

Poliçenizi istediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz. Poliçeniz gün hesabı üzerinden iptal edilir, yani poliçe başlangıç tarihinizden itibaren geçen süre ve ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak prim iade tutarınız belirlenir.

backgrounds