background

Ferdi Kaza Sigortası

TEKFEN SİGORTA

Ani ve Kötü sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızın en iyi yolu

about

Nedir?

Poliçenizde belirtilen ve sizin iradeniz dışında gerçekleşen kazalar sonucu sürekli sakatlık durumunda sizleri, kaza sonucu vefat durumunda ise poliçenizde belirtilen kişileri güvence altına alır.

Neden Yaptırmalısınız?

Ferdi Kaza Sigortasının amacı, beklenmedik kazalara karşı maddi ve manevi güvence sunmaktır. Olası bir kaza durumunda, teminat ve limitleriniz doğrultusunda tazminat ödemenizi alabilir, sürekli sakatlık durumunda maddi ve manevi destek sağlayabilirsiniz. Kaza nedeniyle ödenecek vefat tazminatı ile de yakınlarınızın ardınızdan yaşayabileceği maddi sorunları ortadan kaldırırsınız.

Teminatları nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortasında ana teminatlar, kaza nedeniyle sürekli sakatlık ve vefat tazminatlarıdır. Ancak ek teminatlar sunan ürünler sayesinde kaza sonrası tedavi masrafları, gündelik tazminat, hastalık sonucu sürekli sakatlık, gündelik hastane ya da yoğun bakım tazminatı gibi teminatları da poliçenize dâhil edebilirsiniz. Harp, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, tehlikeli sporlar vb neticesinde yaşanabilecek kazalar dışındaki risklerinizi ekonomik bir primle güvence altına alabilirsiniz.

Bu ürünle ilgili avantajlar ve seçenekler için tüm deneyimimizle yardımınıza hazırız.

about

Merak Ettikleriniz

18-65 yaş arasındaki herkes ferdi kaza sigortası yaptırabilir. Ferdi kaza sigortasında prim tutarları belirlenirken sigortalanacak kişinin mesleği ve teminat limiti esas alınır. Hesaplama da buna göre yapılır.

Şahıs olarak yaptırdığınız ferdi kaza sigortası zorunlu değildir. Ferdi kaza sigortası ürünleri çeşitlidir. Bunlardan bazıları zorunludur. Ancak yaptığınız iş/pozisyonunuz gereği bazı ferdi kaza sigortalarını yaptırmanız mecburidir. Örneğin; yolcu taşımacılığı yapan bir kurum sahibi iseniz, yolcularınız için ilgili ferdi kaza sigortasını Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden yaptırmak zorundasınız.

Ferdi kaza sigortası, sigortalıyı kaza sonucu meydana gelecek yaşam kaybı ve sürekli sakatlık hallerine karşı koruma altına alır. Hayat sigortası ise sigortalıyı kaza sonucu olması koşulu olmaksızın, sebebi ne olursa olsun yaşam kaybı haline karşı güvence sunar. Başka bir deyişle, ferdi kaza sigortasıyla sunulan yaşam kaybı teminatı, sadece kaza sonucu yaşam kaybı için geçerlidir. Hayat sigortası, ecelen vefat da geçerli olmak üzere herhangi bir nedenle gerçekleşen yaşam kaybı durumunu teminat altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası için yaptığınız prim ödemeleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/9, 63/3 ve 89/1 maddeleri gereğince, Ekim 2001 ve sonrasında başlatılan poliçeleriniz için şöyle hesaplanarak vergiden düşülür. Örneğin; aylık geliriniz 2.000 TL ise ve ferdi kaza sigortanız için ödediğiniz primi 100 TL ise, ödediğiniz primi vergi matrahından düşürdükten sonra gelirinizin bu bölümü için vergi ödersiniz. Eğer %25'lik vergi dilimindeyseniz, prim tutarınızın %25'i kadar daha az vergi ödüyorsunuz. Yani, 100 TL’lik prim için sadece 75 TL ödemiş olursunuz. Muhasebecinize ya da çalıştığınız şirketin personel birimine, ferdi kaza sigortası prim ödemelerinize dair belgeleri vermeniz kafidir.

Öncelikle sahip olduğunuz ferdi kaza sigortasının sözleşmesini incelemeniz gerekir. İptale dair işleyiş ve şartlar sözleşmenizde yer alır. İptal şartlarına göre poliçeniz iptal edilecek risklere karşı henüz teminat aştında tutulmadığınız güne göre prim iadeniz yapılır.

Bir kaza meydana geldiğinde ferdi kaza sigortası teminatlarından yararlanmak için sigortalı ya da yakınlarının hasar talebinde bulunabilmesi için aşağıdaki evrakları hazırlaması gerekmektedir:

Sigortalının başına bir kaza sonucu bir yaşam kaybı geldiğinde sigorta genel şartları ve poliçe bilgilendirme formunda yer alan özel şartlara göre hazırlanıp teslim edilmesi gereken evraklar: Sigorta poliçesi Gömme izin kağıdı/defin ruhsatı Nüfus idaresinden alınacak onaylı ve ölüm tarihi işlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği Vefat kaza sonucu ise kaza tespit tutanağı Ölümün şüpheli olduğu durumlarda ek bilgi ve belge talebi Gaiplik durumunda mahkemeden alınacak gaiplik kararı Lehtar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı

Sigortalı poliçesi ile kendisine sunulan genel şartlar ve poliçe bilgilendirme formunda kaza sonucu sürekli sakatlık meydana gelmesi halinde sağlaması gereken aşağıdaki evraklara dair bilgileri de görecektir: Sigorta poliçesi Hastalık sonucu maluliyet halinde ilgili doktor muayene, tıbbi teşhis ve tetkik raporları ile söz konusu tedaviye dair raporlar, Kaza neticesinde maluliyet durumuyla ilgili Kaza Tespit Tutanağı ve Olay Yeri İnceleme Tutanağı, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış, maluliyet derecesini gösteren doktor heyet raporu, Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı, Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler

Poliçeye eklenmiş olması şartıyla sigortalı kaza sonucu meydana gelen yaralanmaların tedavi masrafların tamamını hiçbir kesinti olmadan teminat limitleri dahilinde poliçesinden alabilir: Sigorta poliçesi Doktor raporu Kaza tespit tutanağı Tedavi giderlerinin faturalarının aslı Kaza tespit tutanağı yoksa görgü tanıklarının yazılı ve imzalı beyanları Olay yeri inceleme tutanağı, Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler

Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza geçirmesi durumunda hastanede yatması gerekirse poliçeye eklenmiş olması şartıyla hastane gündelik tazminatından aşağıdaki evrakları teslim ederek yararlanabilir: Tedavi ile ilgili raporlar Kaza sonucu hastane gündelik tazminat talebi ise kaza tespit tutanağı, Sigorta poliçesi Tazminat talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalının tazminat talebi ile ilgili yazılı ve imzalı beyanı Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler Müşteriye ait ikametgah veya ismine kayıtlı güncel tarihli bir adet fatura veya güncel tarihli kredi kartı ekstresi

Ferdi kaza poliçesine eklenmiş olması şartıyla acil sağlık tazminatından aşağıdaki hasar evraklarının teslim edilmesiyle faydalanabilir: Dökümlü hastane faturası ve teminat kapsamındaki giderlere ait diğer faturalar Ayrıntılı ameliyat raporu, Müşahade dosyası ( İstendiği takdirde), Patoloji raporu (İstendiği takdirde), Teşhis yöntemleri uygulandıysa sonuçları gösterir raporlar, Epikriz raporu,

backgrounds