Kasko
Yangın
Mühendislik
Ferdi Kaza
Sağlık
Oto Dışı Kaza
SAĞLIK

SAĞLIK

Sağlık sigortasından kimler yararlanabilir?
Sağlık sigortalarından, sigorta şirketlerinin yaş sınırlarına uyan herkes kendisi ve/veya ailesiyle birlikte yararlanabilir. Bu yaş sınırı bir çok şirket ve ürün için (0 - 60'dır).18 yaşından küçük çocuklar ancak ailesi ile birlikte sigortalanabilir.

Sağlık Sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Aksi takdirde ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının, dezavantajlarının öğrenilmesi gerekmektedir.

Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve de sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

Sağlık Sigortası Doğum Teminatı kapsamı nedir?
Doğum teminatı sağlık sigortalarında isteğe bağlı olarak, poliçe limitleri dahilinde verilir. Her sigorta şirketinde bekleme süresi vardır. Sadece yatarak tedavi paketi alınırsa, doğumhane  masraflarını, Yatarak+ Ayakta tedavi paketi seçilirse, doğuma ve hamileliğe ilişkin mutad kontrolleri de karşılamaktadır.

Önemli not: Sigorta şirketleri arasında geçişlerde, doğum teminatı hakkı devrolmamakta, ilgili sigorta şirketinin bekleme süresi geçerli olmaktadır.

Ömür Boyu Yineleme garantisi şirket değişikliklerinde ne olur?
Bir önceki sigorta şirketinden alınan ömür boyu yineleme hakkı, başka bir sigorta şirketine geçebilir. Ancak her şirket bu hakkı farklı sigortalılık süresi sonunda vermektedir. Geçişlerde bu süreyi sigortacınıza danışınız.

Bu uygulama yeni sigorta şirketinin, eski şirketten alacağı sigortalılık dönemine ait bilgiler doğrultusunda, Riziko Kabul Departmanında değerlendirdikten sonra belirlenir.
Bu hak yeni sigorta şirketi tarafından onaylanırsa, sigortalı eski şirketindeki tüm kazanılmış hak ve muafiyetleriyle birlikte geçiş yapar.

Kurumsal ve Bireysel poliçeler arasındaki geçişler nasıl değerlendiriliyor?
Her iki uygulamada da, ilk etapta geçiş bilgileri istenir. İlgili sigorta şirketinin Risk kabul yönetmeliği doğrultusunda, sigortalılığa geçiş şartları belirlenerek, kazanılmış hakları isterse muafiyet ve sür prim uygulayarak kabul eder.

Geçişlerde dikkat edilmesi gereken konu, bir önceki sigortalılık vade bitiminden itibren, 1 ay içerisinde geçiş yapılmalıdır. Sigortaya ara verilmiş sürenin uzaması durumunda, bir önceki poliçeden kazanılan haklar kaybedilerek, standart bekleme süreleri uygulanır.

18 Yaş altı bireyler, tek başına sigortalı olabilir mi?
Sigorta Genel Şartları gereğince 18 yaş altındaki bireyler, aileden anne veya babaya veya ikisine birlikte bağlı olarak sigortalanabilir. Bireylere, ancak 18 yaşından sonra ayrı bir sigorta poliçesi açılır.

Kurumsal ve Bireysel sağlık sigortalarının prim ve teminatları arasında fark var mıdır?
Evet. Kurumsal poliçelerde sigortalı sayısı fazla olduğu için, grup indirimleri uygulanarak daha ekonomik primlere sağlık sigortası teminatı verilmektedir. Ayrıca kurumsal poliçelerde,  belirlenebilecek özel şartlar çevresinde gruba ait özel bir sağlık poliçesi oluşturulabilir. Bireysel poliçelerde sigorta şirketlerinin belirlediği standart paket ürünlerle teminat verilmektedir.

 
copyright © 2010 Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Telefon: 0212 359 38 80 (pbx) | Fax: 0212 359 38 81 | Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları
Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri bir Tekfen Holding Kuruluşudur.
 
Sign In