Kasko
Yangın
Mühendislik
Ferdi Kaza
Sağlık
Oto Dışı Kaza
FERDİ KAZA

FERDİ KAZA

Ferdi kaza sigorta primleri vergi matrahından düşülebilir mi?
Eğer ücretli bir çalışan veya serbest meslek sahibi bir vergi mükellefi iseniz ödemiş olduğunuz primlerinizi vergi matrahından düşebilirsiniz.

Ücretli iseniz, 193 sayılı Gelir Vergi Kanunu’nun 63/3. maddesi uyarınca; ödendiği ayda elde edilen ücretin %5' ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, gelir vergisi matrahından düşebilirsiniz.

Beyana tabi gelir vergisi mükellefi iseniz, aynı kanunun 89/1. maddesi uyarınca; asgari ücretin yıllık tutarını ve beyan ettiğiniz gelirin %5' ini aşmamak kaydıyla, matrahtan düşebilirsiniz.

Ferdi kaza sigortalarında yaş sınırı var mıdır?
Evet. 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olan kişiler Ferdi Kaza sigortası yaptırabilirler.

Sakatlık Teminatından yararlanmak için ne yapmalısınız?
Sakatlık tazminatının ödenebilmesi için sakatlığın oluş sebebi (kaza sonucu sakatlık halinde kaza tespit tutanağı, sigortalının alkollü olması halinde alkol tutanağı hastalık sonucu sakatlık halinde anamnezli epikriz raporu), olay tarihi, sakatlık derecesini ve sakatlığın tam ve daimi olduğunu gösterir tam teşekküllü hastane raporunun şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.

Ferdi Kaza’da Kaza Sayılamayacak Haller Nelerdir?
Kaza sayılamayacak hallerden bazılarını aşağıdaki gibi sayabiliriz;

  • Her nevi hastalık ve bunların sonuçları,
  • Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği taktirde, donma ve güneş çarpması,
  • Her ne akıl ve ruh haleti, ile olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
  • Belirgin sarhoşluk, gerekmediği halde uyuşturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma,
  • Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü şua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm ve bedensel bozukluklar kaza sayılmaz.

Ferdi Kaza sigortası primi nasıl hesaplanır?
Ferdi kaza sigortası primleri yaş ve meslek sınıfınıza göre belirlenir. Seçtiğiniz teminat tutarları da dikkate alınarak priminiz hesaplanır.

 
copyright © 2010 Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | Telefon: 0212 359 38 80 (pbx) | Fax: 0212 359 38 81 | Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları
Tekfen Sigorta Aracılık Hizmetleri bir Tekfen Holding Kuruluşudur.
 
Sign In